Przejdź do biura podróży

Dom i mieszkanie

Mieszkanie

Ubezpieczenie mieszkania pozwala ochronić Twoje mieszkanie – jedną w najważniejszych inwestycji w Twoim życiu – przed skutkami pożaru, powodzi, zalania a także na wypadek kradzieży i wielu innych ryzyk.

Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenie rolne  przeznaczone jest dla właścicieli gospodarstw, którzy chcieliby ubezpieczyć swoje mienie, zapasy, plony, sprzęt rolniczy oraz zwierzęta gospodarcze przed skutkami pożaru i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie OC rolników zapewnia pełną ochronę od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Zawiera także dobrowolną polisę chroniącą mienie ruchome.

Ubezpieczenie to daje możliwość uzyskania odszkodowania, za szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych. Niespełnienie obowiązku ubezpieczenia w przypadku szkody może spowodować znaczne straty finansowe związane z naprawieniem szkody, czasami utratę całego Twojego dorobku. Ponadto, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, będziesz obowiązany wnieść opłatę na rzecz gminy.

Dom

Własny dom daje nie tylko wytchnienie, ale przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Rodzinnego spokoju nie można sobie zagwarantować, ale możliwe jest ubezpieczenie domu od następstw nieszczęśliwych zdarzeń. W razie niespodziewanych problemów w domu lub mieszkaniu pomoże Ci  ubezpieczenie.

Projekt i realizacja: Interakcjo.pl