Wczytywanie
Napisane: 26 kwietnia 2021

Co zrobić gdy rowerzysta uszkodzi Twój samochód lub zrani Ciebie?

Co zrobić gdy rowerzysta uszkodzi Twój samochód lub zrani Ciebie – czy jest OC rowerzysty? Jeśli sprawcą kolizji z samochodem był rowerzysta, czy poszkodowany może wystąpić do Funduszu Gwarancyjnego?


Nie – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowania jedynie w przypadku gdy posiadacz pojazdu mechanicznego nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC a pojazdem tym została wyrządzona szkoda. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24.03.2000 roku rower nie jest traktowany jako pojazd mechaniczny(analogicznie zresztą regulują to przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym).
W zaistniałej sytuacji poszkodowany może:

  • skorzystać z umowy autocasco,
  • wystąpić z roszczeniem bezpośrednio do sprawcy (rowerzysty).

W drugim przypadku należy sprawdzić, czy tego typu szkody nie są objęte jakąś umową ubezpieczenia, która dotyczy tęgo rowerzysty np. odpowiedzialności cywilnej przy ubezpieczeniu mieszkania. Również ubezpieczenia nazywane przez Zakłady ubezpieczeń : OC w Życiu Prywatnym przeważnie obejmują ochroną zdarzenia związane z prowadzeniem pojazdów nie mechanicznych (rowery, hulajnogi, deskorolki).

Pamiętaj również, że ubezpieczenia OC w życiu prywatnym obejmują ochroną zarówno osobę ubezpieczonego jak i wspólnie z nim zamieszkujące osoby bliskie. Nie należy się więc martwić jeśli to dziecko uszkodzi Twój pojazd – rodzice za nie odpowiadają więc – o ile posiadają w/w ubezpieczenie OC – również zakłada ubezpieczeń wypłaci Tobie odszkodowanie.

Projekt i realizacja: Interakcjo.pl