Wczytywanie
Napisane: 26 kwietnia 2021
Czas czytania: 1 minuta

Jakie są kary za brak ubezpieczenia OC?

Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę.
Wysokość opłaty o której mowa powyżej, obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi równowartość w złotych:

 • samochody osobowe – 1120zł do 3 dni
 • 2800 zł od 4 do 14 dni
 • 5600 zł powyżej 14 dni
 • samochody ciężarowe i autobusy –  1680 zł do 3 dni
 • 4200 zł od 4 do 14 dni
 • 8400 zł powyżej 14 dni
 • pozostałe pojazdy – 190 zł do 3 dni
 • 470 zł od 4 do 14 dni
 • 930 zł powyżej 14 dni

W przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:

 • 20 % opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni,
 • 50 % opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni,100 % opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.

Projekt i realizacja: Interakcjo.pl