Napisane: 21 kwietnia 2023

Różnice między OC a Autocasco

Jeśli jesteś właścicielem samochodu, musisz zapewnić sobie ubezpieczenie pojazdu. Najpopularniejsze opcje to ubezpieczenie OC (odpowiedzialność cywilna) i autocasco (AC). Choć wiele osób może mylić te dwa rodzaje ubezpieczeń, to w rzeczywistości są one bardzo różne. W tym artykule omówimy różnice między OC a Autocasco.

1. Definicja i cel ubezpieczenia OC i Autocasco

1.1. OC

OC jest rodzajem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które jest wymagane przez prawo. Jego celem jest ochrona finansowa przed szkodami, jakie możemy wyrządzić innym osobom podczas użytkowania samochodu. W przypadku szkody, ubezpieczyciel OC pokrywa koszty naprawy uszkodzonego pojazdu oraz leczenia poszkodowanych osób.

1.2. Autocasco

Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie, które chroni nasz pojazd przed szkodami powstałymi na skutek wypadku lub kradzieży. AC pokrywa koszty naprawy pojazdu lub w przypadku, gdy auto zostanie uznane za zniszczone, wypłaca odszkodowanie.

2. Zakres ochrony

2.1. OC

OC pokrywa szkody wyrządzone innym osobom, jednak nie obejmuje szkód, jakie odnosimy my sami. Jeśli spowodujemy kolizję, a nasz samochód zostanie uszkodzony, to koszty jego naprawy musimy pokryć sami.

2.2. Autocasco

Autocasco obejmuje odszkodowanie lub naprawę samochodu w przypadku szkody. Może obejmować również koszty związane z awariami, kradzieżą, zalaniem silnika czy uszkodzeniem szyb.

3. Wymagania dotyczące ubezpieczenia

3.1. OC

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe w Polsce i każdy właściciel pojazdu musi je posiadać. W przypadku braku ubezpieczenia grozi nam wysoka kara finansowa.

3.2. Autocasco

AC to dobrowolne ubezpieczenie i decyzja o jego zakupie należy do właściciela pojazdu. Nie ma wymogu posiadania AC, ale warto zastanowić się nad jego zakupem, szczególnie gdy nasz samochód jest nowy lub kosztowny.

4. Koszty ubezpieczenia

4.1. OC

Koszty ubezpieczenia OC zależą od kilku czynników, takich jak: marka i model samochodu, nasze doświadczenie jako kierowcy, przebieg, kolor i parę innych kwestii.

4.2. Autocasco

Koszty autocasco są zazwyczaj wyższe niż koszty OC. Wpływa na to zakres ochrony oraz wartość samochodu. Warto zwrócić uwagę na warunki ubezpieczenia oraz sumy ubezpieczenia, aby dobrać optymalny pakiet.

5. Wysokość odszkodowania

5.1. OC

W przypadku szkody, ubezpieczyciel OC pokrywa koszty naprawy pojazdu poszkodowanego, koszty leczenia oraz ewentualne koszty utraconych korzyści. Wysokość odszkodowania zależy od szkód, jakie wyrządziliśmy, i może być bardzo wysoka.

5.2. Autocasco

W przypadku szkody, ubezpieczyciel autocasco wypłaci odszkodowanie w wysokości wartości samochodu lub pokryje koszty naprawy. Wysokość odszkodowania zależy od warunków ubezpieczenia oraz wartości samochodu.

6. Podsumowanie

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, a autocasco dobrowolne. OC chroni nas przed szkodami, jakie wyrządzimy innym osobom, natomiast autocasco chroni nasz samochód przed szkodami. Koszty autocasco są wyższe niż koszty OC, ale dzięki niemu mamy większy zakres ochrony i większe bezpieczeństwo. Ostatecznie decyzja o wyborze rodzaju ubezpieczenia należy do nas.

7. Najczęściej zadawane pytania

7.1. Czy warto wykupić autocasco?

Decyzja o wykupieniu autocasco zależy od indywidualnych potrzeb i sytuacji. Warto zastanowić się nad jego zakupem, szczególnie gdy nasz samochód jest nowy lub kosztowny.

7.2. Co pokrywa ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC pokrywa szkody wyrządzone innym osobom podczas użytkowania pojazdu.

7.3. Jakie czynniki wpływają na wysokość składki OC?

Wysokość składki OC zależy od kilku czynników, takich jak: marka i model samochodu, nasze doświadczenie jako kierowcy, miejsce zamieszkania czy liczba wcześniejszych szkód.

7.4. Co zrobić w przypadku szkody?

W przypadku szkody należy jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem i zgłosić szkodę. Ubezpieczyciel powinien udzielić nam dalszych instrukcji.

7.5. Czy ubezpieczenie AC pokrywa wszystkie szkody?

Zakres ochrony autocasco zależy od wykupionego pakietu.

Co zrobić w sytuacji gdy uczestniczysz w wypadku jako poszkodowany?

W momencie, gdy dochodzi do kolizji drogowej, czyli zdarzenia bez ofiar w ludziach, najczęściej staramy się sami dojść do porozumienia Zobacz

Jakie są kary za brak ubezpieczenia OC?

Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść Zobacz

Kiedy posiadacz pojazdu obowiązany jest zawrzeć OC?

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych powstaje dla: pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep podlegających rejestracji w RP Zobacz

Co zrobić gdy rowerzysta uszkodzi Twój samochód lub zrani Ciebie?

Co zrobić gdy rowerzysta uszkodzi Twój samochód lub zrani Ciebie – czy jest OC rowerzysty? Jeśli sprawcą kolizji z samochodem Zobacz

Projekt i realizacja: Interakcjo.pl