Napisane: 23 września 2021

Ubezpieczenie szkolne – pytania i odpowiedzi

W tym poradniku poznasz najczęściej zadawane pytanie związane z tematem Ubezpieczenia Szkolnego NNW. Na wszystkie przygotowaliśmy odpowiedzi. Jeżeli Twoim zdaniem czegoś brakuje to napisz do nas!

Co obejmuje ubezpieczenie szkolne?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się powyżej, w części: Zakres. Dokładne informacje na temat zakresu znajdują się również w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ogólnie można odpowiedzieć, że przedmiotem ubezpieczenia NNW Szkolnego jest życie o zdrowie dziecka w szkole i poza szkołą.

Czy ubezpieczenie w szkole jest obowiązkowe?

Nie. Ubezpieczenie szkolne jest całkowicie dobrowolne. Obowiązkowe jest ubezpieczenie dziecka szkolnego od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie wycieczek szkolnych. Ubezpieczenie dziecka NNW w szkole i poza nią to indywidualna decyzja każdego rodzica. Przed jej podjęciem należy dokładnie zapoznać z ofertą ubezpieczenia, przede wszystkim dokładnie przejrzeć Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Szkolnego w miejscach, w których mowa o zakresie. Na uwagę zasługują również tabele dotyczące procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu, które są źródłem wiedzy o wysokości świadczeń za poszczególne nieszczęśliwe zdarzenia. Mimo że ubezpieczenie szkolne nie jest obowiązkowe, warto zapoznać się z ofertą ubezpieczeń dla dzieci dostępnych na rynku. W ten sposób zapewnisz dziecku bezpieczeństwo przez cały rok.

Czy ubezpieczenie szkolne obejmuje poza szkołą?

Tak. Compensa NNW szkolne to ochrona również poza szkołą. Przez cały rok, w roku szkolnym i podczas wakacji, wszędzie, gdzie w danym momencie przebywa. To ochrona w każdym miejscu i rozwiązanie, które może stanowić również ubezpieczenie wycieczki szkolnej. Warto sprawdzić w zakresie ubezpieczenia szkolnego, czy dziecko ubezpieczone jest tylko w Polsce, czy na także za granicą. W przypadku Compensa NNW szkolne ochrona obejmuje następstwa nieszczęśliwych zdarzeń na całym świecie (śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu). Decydując się na ubezpieczenie szkolne, warto sprawdzić Ogólne Warunki Ubezpieczenia i zastrzeżenia dotyczące poszczególnych zdarzeń.

Czy ubezpieczenie szkolne można zawrzeć tylko w szkole?

Nie. Takie ubezpieczenie szkolne nie musi być zwarte w szkole. Każdy rodzic może poszukać NNW szkolnego na rynku. Gdy zbliża się wycieczka szkolna konieczne jest wykupienie ubezpieczenia NNW dla dziecka, ale również wtedy rodzic może podjąć  własną decyzję. Całoroczne ubezpieczenie szkolne w Compensie sprawdzi się również w tym przypadku.

Czy ubezpieczenie szkolne obejmuje wakacje?

Compensa ubezpieczenie szkolne to ochrona przez cały rok, także w czasie przerwy wakacyjnej od nauki. Okres ochrony w ramach polisy nie kończy się z ostatnim dniem roku szkolnego. Wyjazd wakacyjny nad morze, w góry czy do europejskiego kraju, zabawa na podwórku z kolegami, koleżankami, pobyt w domu – NNW Szkolne obejmuje również czas wakacyjny.

Do kiedy obowiązuje ubezpieczenie szkolne?

Okres trwania polisy zazwyczaj zaczyna się 1 września i kończy 31 sierpnia. W przypadku zawarcia ubezpieczenia NNW Szkolne w innej dacie, Ubezpieczający (rodzic, opiekun prawny) określa datę, która będzie stanowić początek okresu ubezpieczenia. Jeżeli ubezpieczający nie określi tej daty, ubezpieczenie szkolne i związana z nim ochrona zaczyna się do następnego dnia po dniu zawarcia polisy.

Ubezpieczenie szkolne a pobyt w szpitalu?

Ubezpieczenie dla dzieci NNW szkolne daje możliwość rozszerzenia zakresu o świadczenie szpitalne. Świadczenie przyznawane jest za każdy dzień pobytu dziecka w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku. Dodatkowo w ramach NNW szkolnego ubezpieczone dziecko otrzyma jednorazowe świadczenie w ramach leczenia szpitalnego. A po wyjściu ze szpitala na zwrot kosztów z tytułu ewentualnej rehabilitacji.

Czy ubezpieczenie szkolne obejmuje wizyty u lekarza?

Tak, jeżeli wizyta u lekarza związana jest z nieszczęśliwym wypadkiem ubezpieczonego dziecka. NNW szkolne daje możliwość zwrotu kosztów leczenia po nieszczęśliwym wypadku. Te koszty  mogą być związane  z udzieleniem pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej po takim wypadku, pobytem w szpitalu czy rehabilitacją, na którą skierował dziecko lekarz po pobycie w szpitalu. Oprócz tego zwracamy również koszty badań, operacji i zabiegów laboratoryjnych oraz transportu z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala lub ambulatorium. Dokładne informacje na temat zdarzeń objętych ochroną i sum ubezpieczenia, jakie zawiera ubezpieczenie szkolne w Compensie znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia w Klauzuli nr 1.

Ubezpieczenie szkolne a wysokość składki – o czym należy pamiętać?

Wybierając ubezpieczenie NNW szkolne  i  analizując wysokość składki, warto wziąć pod uwagę zakres ochrony oraz przede wszystkim wysokość sum ubezpieczenia, które są niezwykle istotne przy każdym ubezpieczeniu  NNW. Dotyczy to więc również ubezpieczenia NNW szkolnego. Czasami warto zapłacić trochę więcej za szerszy zakres ochrony i wyższe sumy ubezpieczenia.

Kwotę, którą zapłacisz za ubezpieczenie szkolne możesz sprawdzić na stronie: kalkulator ubezpieczenia szkolnego. Sprawdź warianty, zakres ochrony i składkę.

Co to jest Suma Ubezpieczenia i co wziąć pod uwagę wybierając ubezpieczenie szkolne NNW szkolne dla dziecka?

Suma ubezpieczenia to granica odpowiedzialności za wymienione zdarzenie. Na stronie: nnwszkolne.compensa.pl w poszczególnych wariantach uwzględnione zostały sumy ubezpieczenia obowiązujące w ramach polisy NNW Szkolnego. To jest właśnie zakres odpowiedzialności finansowy. W podanych kwotach zwracane są np. koszty rehabilitacji po nieszczęśliwym wypadku dziecka. Suma ubezpieczenia i zakres ochrony to najważniejsze elementy jakie wyróżnia dobre ubezpieczenie szkolne dla dziecka. Na te elementy należy przede wszystkim zwrócić uwagę przy wyborze NNW Szkolnego.

Ubezpieczenie nnw dziecka online – czy można je nabyć w ten sposób?

Tak.  Wystarczy tylko 5 minut by nabyć ubezpieczenie szkolne dla dziecka online, które zapewni całodobową ochronę przez cały rok. Takie ubezpieczenie możesz zakupić indywidualnie, poza szkołą. Więcej szczegółów dotyczących wariantów, zakresu ochrony w danym wariancie i sum ubezpieczenia znajduje się na stronie: nnwszkolne.compensa.pl i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Wybieram moje ubezpieczenie NNW dla dziecka

Co zrobić w sytuacji gdy uczestniczysz w wypadku jako poszkodowany?

W momencie, gdy dochodzi do kolizji drogowej, czyli zdarzenia bez ofiar w ludziach, najczęściej staramy się sami dojść do porozumienia Zobacz

Jakie są kary za brak ubezpieczenia OC?

Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść Zobacz

Kiedy posiadacz pojazdu obowiązany jest zawrzeć OC?

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych powstaje dla: pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep podlegających rejestracji w RP Zobacz

Co zrobić gdy rowerzysta uszkodzi Twój samochód lub zrani Ciebie?

Co zrobić gdy rowerzysta uszkodzi Twój samochód lub zrani Ciebie – czy jest OC rowerzysty? Jeśli sprawcą kolizji z samochodem Zobacz

Projekt i realizacja: Interakcjo.pl