Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) to rodzaj polisy ubezpieczeniowej, która chroni posiadacza pojazdu przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone innym osobom lub ich mieniu podczas wypadków drogowych. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe w Polsce i jest wymagane przez prawo. Ceny polis OC zależą od wielu czynników, takich jak wiek kierowcy, staż posiadania prawa jazdy, marka i model samochodu oraz historia szkód kierowcy.