RelaxTourist
Napisane: 30 grudnia 2022
Czas czytania: 4

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu rolnym?

Ubezpieczenie rolne to ważny element zabezpieczenia finansowego gospodarstwa rolnego, każdego rolnika w Polsce. Zwłaszcza zimą, kiedy wariacje pogodowe znacznie mocniej narażają pole, uprawy, zwierzęta czy maszyny rolnicze na liczne szkody.

Ubezpieczenie rolne jest rodzajem ubezpieczenia, które chroni rolników i ich gospodarstwa przed różnego rodzaju zagrożeniami i niebezpieczeństwami, takimi jak:

  • Szkody spowodowane przez warunki atmosferyczne, takie jak grad, deszcz nawalny, susza itp.
  • Szkody spowodowane przez choroby i szkodniki, które mogą wpływać na plony i zwierzęta hodowlane.
  • Szkody spowodowane przez wandalizm lub kradzież.
  • Ochrona przed ryzykiem finansowym w przypadku niepowodzenia gospodarstwa.

Ubezpieczenie rolne może obejmować różne rodzaje ochrony, w zależności od potrzeb rolnika i jego gospodarstwa. Może to być na przykład ubezpieczenie budynków, maszyn i urządzeń rolniczych, ubezpieczenie upraw i zwierząt hodowlanych, a także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej rolnika.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ubezpieczenia rolnego i jego zakresu ochrony, warto skontaktować się z nami bezpośrednio.

Jaki jest zakres ubezpieczenia rolnego?

Ubezpieczenie rolne jest rodzajem ubezpieczenia, które chroni rolników przed różnego rodzaju ryzykami związanymi z prowadzeniem działalności rolniczej. Zakres ubezpieczenia rolnego może się różnić w zależności od tego, jaki rodzaj działalności rolniczej prowadzi dana osoba oraz jakie ryzyka chce ona ubezpieczyć.

Ogólnie rzecz biorąc, ubezpieczenie rolne może obejmować szereg ryzk, takich jak:

Ryzyko związane z uprawami rolnymi, takie jak:

  • straty w uprawach spowodowane przez suszę, grad, choroby, szkodniki, a także przez zmiany klimatu;
  • straty w uprawach spowodowane przez działanie siły wyższej, takie jak huragan, trzęsienie ziemi, lawina;

Ryzyko związane z hodowlą zwierząt, takie jak:

  • straty w hodowli zwierząt spowodowane przez choroby, szkodniki, a także przez działanie siły wyższej;
  • straty w hodowli zwierząt spowodowane przez ich ucieczkę lub ucieczkę innych zwierząt;

Ryzyko związane z budynkami i urządzeniami rolniczymi, takie jak:

straty w budynkach i urządzeniach rolniczych spowodowane przez pożar, kradzież, uszkodzenie, a także przez działanie siły wyższej;

Ryzyko związane z odpowiedzialnością cywilną rolnika, takie jak:

odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez rolnika osobom trzecim lub ich mieniu w związku z prowadzeniem działalności rolniczej;

Ryzyko związane z niezdolnością do pracy rolnika, takie jak:

  • uszkodzenie ciała, typu złamanie,
  • problemy zdrowotne,

Ile kosztuje ubezpieczenie rolne?

Cena ubezpieczenia rolnego zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj działalności rolniczej prowadzonej przez rolnika, rodzaj ryzyk, które chce on ubezpieczyć, wielkość gospodarstwa, a także od miejsca, w którym znajduje się gospodarstwo.

Ogólnie rzecz biorąc, cena ubezpieczenia rolnego może wahać się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych rocznie, w zależności od tych czynników. Ważne jest, aby dokładnie przeanalizować swoje potrzeby ubezpieczeniowe i porozmawiać z naszym specjalistą, ponieważ oferta jest szeroka, gospodarstwa różne i bez dobrego poznania potrzeb, trudno zaproponować coś konkretnego. 

Co zrobić w sytuacji gdy uczestniczysz w wypadku jako poszkodowany?

W momencie, gdy dochodzi do kolizji drogowej, czyli zdarzenia bez ofiar w ludziach, najczęściej staramy się sami dojść do porozumienia Zobacz

Jakie są kary za brak ubezpieczenia OC?

Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść Zobacz

Kiedy posiadacz pojazdu obowiązany jest zawrzeć OC?

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych powstaje dla: pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep podlegających rejestracji w RP Zobacz

Co zrobić gdy rowerzysta uszkodzi Twój samochód lub zrani Ciebie?

Co zrobić gdy rowerzysta uszkodzi Twój samochód lub zrani Ciebie – czy jest OC rowerzysty? Jeśli sprawcą kolizji z samochodem Zobacz

Projekt i realizacja: Interakcjo.pl