Napisane: 21 listopada 2023

Nowe przepisy kupna samochodu 2024

Rozpoczynając nowy rok, 2024, kierowcy i osoby zajmujące się zakupem pojazdów w Polsce powinny być świadome zmian w prawie dotyczącym zgłaszania nabycia lub zbycia pojazdu. Zmiany te są istotne, ponieważ wprowadzają nowe obowiązki oraz modyfikują istniejące procedury, mając na celu zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności procesów rejestracyjnych.

Kupno samochodu 2024 – zmiany

Najważniejsze zmiany i informacje:

1. Zmiany w Przepisach: Od 1 stycznia 2024 roku zacznie obowiązywać nowa ustawa, mająca na celu ograniczenie skutków kradzieży tożsamości. Istotną zmianą jest zniesienie obowiązku zgłaszania nabycia lub zbycia pojazdu, zastąpione koniecznością złożenia wniosku o rejestrację w określonych przypadkach. Nowelizacja ta obejmuje sytuacje takie jak nabycie pojazdu na terenie Polski, dopuszczenie do obrotu pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej, czy sprowadzenie pojazdu z innego państwa członkowskiego UE.

2. Procedury Zgłoszeniowe: Aktualnie obowiązujący proces zgłaszania nabycia lub zbycia pojazdu jest stosunkowo prosty i nie wymaga osobistej wizyty w urzędzie. Możliwe jest dokonanie tego przez Internet, co wymaga posiadania profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Niezbędne informacje do zgłoszenia to dane nabywcy lub zbywcy pojazdu oraz skan lub zdjęcie dokumentu potwierdzającego nabycie bądź zbycie auta.

3. Konsekwencje Niezgłoszenia: Do końca 2023 roku, za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu w ciągu 30 dni od daty transakcji grozi kara finansowa w wysokości od 200 do 1000 złotych. Wysokość kary jest zależna od decyzji urzędnika wydziału komunikacji.

4. Nowe Sankcje i Wyjątki: Nowe przepisy wprowadzają surowsze sankcje za niedopełnienie obowiązków rejestracyjnych. Kara za niezgłoszenie zbycia pojazdu wyniesie 250 złotych, a za niezłożenie wniosku o rejestrację – 500 złotych, z możliwością wzrostu do 1000 złotych, jeśli wniosek nie zostanie złożony w ciągu 180 dni od nabycia pojazdu. Dla przedsiębiorców kary te są jeszcze wyższe, sięgające nawet 2000 złotych.

Cele Nowych Przepisów:

Nowe regulacje mają na celu:

  1. Zwiększenie Skuteczności Systemu Rejestracji: Ograniczenie furtki dla właścicieli pojazdów, którzy mogli zgłosić nabycie auta bez jego przerejestrowania, co było problemem szczególnie dla fanów klasycznych aut z czarnymi tablicami rejestracyjnymi​​.
  2. Redukcja „Martwych Dusz” w Rejestrach: Przepisy mają rozwiązać problem pojazdów, których właściciele nie dopełnili obowiązku wyrejestrowania, fałszując dane statystyczne dotyczące liczby zarejestrowanych aut​​.

Potencjalne Wyzwania:

  1. Dla Nabywców Indywidualnych: Niewielkie zmiany w procesie rejestracji, lecz wymagające dwukrotnej wizyty w urzędzie – do złożenia wniosku i odbioru tablic rejestracyjnych​​.
  2. Dla Przedsiębiorców: Wyższe koszty i konieczność rejestracji mogą wpłynąć na ceny pojazdów używanych, szczególnie tych wymagających napraw i badań technicznych​​.

Wnioski:

Nowe przepisy z 2024 roku mają za zadanie usprawnić system rejestracji pojazdów i zapobiegać kradzieży tożsamości, jednocześnie wprowadzając surowsze sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków. Zmiany te będą miały różny wpływ na nabywców indywidualnych i przedsiębiorców, wymagając od nich dostosowania do nowych wymogów rejestracyjnych.

Co zrobić w sytuacji gdy uczestniczysz w wypadku jako poszkodowany?

W momencie, gdy dochodzi do kolizji drogowej, czyli zdarzenia bez ofiar w ludziach, najczęściej staramy się sami dojść do porozumienia Zobacz

Jakie są kary za brak ubezpieczenia OC?

Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść Zobacz

Kiedy posiadacz pojazdu obowiązany jest zawrzeć OC?

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych powstaje dla: pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep podlegających rejestracji w RP Zobacz

Co zrobić gdy rowerzysta uszkodzi Twój samochód lub zrani Ciebie?

Co zrobić gdy rowerzysta uszkodzi Twój samochód lub zrani Ciebie – czy jest OC rowerzysty? Jeśli sprawcą kolizji z samochodem Zobacz

Projekt i realizacja: Interakcjo.pl